Een nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van een boedelbeschrijving

Er zijn twee opties wanneer een dierbare komt te overlijden en jij erfgenaam bent. Je kunt de erfenis aanvaarden of verwerpen. Wegens financiële of emotionele of redenen kun je de keuze maken om een erfenis te verwerpen. Dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid als je weet dat de erflater (de persoon die is overleden) veel schulden had. Er bestaan twee manieren in het geval je de keuze maakt de erfenis te aanvaarden: zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. De laatste optie wordt ook wel ‘aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving’ genoemd. Je erft alle bezittingen en schulden als je besluit de nalatenschap zuiver te aanvaarden. 

Je krijgt ook de goederen en schulden uit de erfenis bij beneficiaire aanvaarding. Je bent echter niet aansprakelijk met je privévermogen als de nalatenschap negatief blijkt te zijn. 

Verklaring van beneficiaire aanvaarding

De procedure gaat als volgt in z’n werk indien je een nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden. Je kunt een verklaring tot beneficiaire aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. De documenten die daarvoor nodig zijn, kun je toesturen of bij de balie van de rechtbank in persoon afgeven. De rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater is daartoe bevoegd. Er is een standaardformulier voor de verklaring van beneficiaire aanvaarding beschikbaar op de website van de Rechtspraak. Het formulier Verklaring nalatenschap kan met de hand of digitaal worden ingevuld. Ook vind je op de site van de Rechtspraak een korte instructie voor het invullen van het formulier voor beneficiaire aanvaarding van de erfenis. Daarop dien je jouw eigen persoonsgegevens en die van de erflater in te vullen. 

Daarnaast moet je op het formulier de keuze voor het zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden van de erfenis kenbaar maken. Verder dien je de Verklaring nalatenschap te dateren en te ondertekenen. Als je het formulier opstuurt, hoor je daar een kopie van de overlijdensakte en het legitimatiebewijs van bij te voegen. 

Erfenis vereffenen 

Het heeft verschillende gevolgen als je ervoor kiest om een nalatenschap te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Jij en eventuele andere erfgenamen zijn bijvoorbeeld niet met het eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Ook vindt geen boedelmenging met het vermogen van de erfgenamen plaats. Ten slotte moet je als erfgenaam de nalatenschap afwikkelen en daarbij de regels in acht nemen die gelden voor vereffening. Het vereffenen van de erfenis houdt in dat je ervoor zorgt dat de schulden van de erfenis worden voldaan. Het is cruciaal dat de vereffening zorgvuldig plaatsvindt. Gebeurt dat niet, dan kun je alsnog aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het raadzaam een advocaat in het erfrecht te raadplegen. 

Deze advocaat staat je bij met raad en daad en kan eventueel als professionele vereffenaar optreden. Op die manier hoef jij je geen zorgen te maken over complexe juridische vraagstukken en kun je waardig afscheid nemen van je overleden dierbare. 
 

Terug naar overzicht
 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@adviesfinanciering.nl
 • + 31 84 877-8572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!