Financiering aanvragen

Het aanvragen van een financiering begint altijd met het aanvragen van een offerte, waarin dan wordt aangegeven tegen welke voorwaarden het aanbod van de financiering wordt gedaan. Er zijn allerlei verschillende soorten financieringen, variërend van een hypotheek tot een persoonlijke lening en van een doorlopend krediet tot huurkoop. Bij het aanvragen van een financiering is het dan ook van belang dat er voor een vorm van krediet wordt gekozen, die afgestemd is op de situatie. Voor de aankoop van een huis is bijvoorbeeld het aanvragen van een financiering in de vorm van een hypotheek een voor de hand liggende zaak, en zo moet er dus ook bij andere financieringsvormen gekeken worden naar het doel van de lening.

Berekening bedrag

Als de keuze voor het soort financiering is gemaakt, is de volgende stap die genomen moet worden het berekenen van het bedrag dat geleend kan worden. Het inkomen en de vaste lasten zoals huur of hypotheek zijn, van invloed op het bedrag aan financiering dat maximaal verkregen kan worden. Ook worden eventuele andere aflossingsverplichtingen meegenomen in het bepalen van de hoogte van het maximaal te lenen bedrag. De berekening kan worden uitgevoerd door rekenmodules te gebruiken die onder meer op talrijke websites worden aangeboden, zodat er een beeld verkregen kan worden van het leenbedrag in combinatie met rente en aflossing. Als duidelijk is welk bedrag geleend kan worden en welk bedrag nodig is, kan er dan een offerte worden aangevraagd.

Offerte aanvragen

Het aanvragen van een offerte kan via diverse websites online gedaan worden, maar een offerte kan ook rechtstreeks bij een bank worden aangevraagd of bij de zogenaamde kredietbemiddelaars. De gegevens die bij een offerte voor het aanvragen van een financiering moeten worden ingevuld, kunnen overigens verschillen per kredietverstrekker. In elk geval zal het gewenste bedrag moeten worden ingevuld, net als de gewenste soort financiering en ook de inkomensgegevens zullen verstrekt moeten worden. Aanvullende vragen zoals de voorkeur voor kredietbescherming in het geval van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, worden niet overal gevraagd. Een offerte voor het aanvragen van een financiering wordt overigens altijd vrijblijvend verstrekt, zodat er niet direct verplichtingen aan verbonden zijn. Aangezien de rentes, looptijd en voorwaarden per kredietaanbieder kunnen verschillen, wordt aanbevolen om bij meerdere instanties een offerte aan te vragen.

Beoordeling van financieringsaanvraag

Als men akkoord is met een verstrekte offerte, dan kan deze voorzien van handtekening en gevraagde gegevens weer retour gezonden worden en zal de aanvraag voor de financiering in behandeling worden genomen. De financieringsaanvraag wordt onder meer getoetst op de kredietwaardigheid van de aanvrager, waarbij de hoogte van het inkomen en een negatieve registratie bij het BKR eventueel tot een afwijzing kunnen leiden.

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@adviesfinanciering.nl
 • + 31 84 877-8572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!