Crowdfunding

Crowdfunding is een sterk groeiend fenomeen in Nederland. Het werd in aanvang vooral gebruikt door artiesten, in de kunst, film, literatuur en muziekindustrie maar inmiddels groeit de populariteit ook in de zakelijke en particuliere sector. Het principe achter crowdfunding werkt als volgt: een ondernemer of projectleider heeft geld nodig voor een nieuw project en vraagt de crowd (het publiek) om geld. De crowd heeft de keuze om aan het verzoek te voldoen en geld aan het project te verstrekken. Het geld wordt gegeven op basis van een contract, zonder tussenkomst van een bank of andere financiële instelling. Als tegenprestatie krijgt de crowd iets terug; dit kan financieel zijn in de vorm van terugbetaling + rente of eigendomsbewijzen. De tegenprestaties kan ook zijn het ontvangen van (toekomstige) producten of enkel maatschappelijke impact of een combinatie van alle hiervoor genoemde varianten. Zodoende zijn er vier crowdfunding principes te onderscheiden: lening, aandelen gebaseerd, voorverkoop en donaties. Met behulp van internet is het eenvoudiger geworden om de crowd aan te spreken en een succesvol crowdfunding project op te zetten.

Soorten crowdfunding

 • Lening
  Bij deze vorm van crowdfunding wordt er een lening door de crowd aan de ondernemer verstrekt. De lening kent vaak een vaste looptijd en rentepercentage.
 • Aandelen
  In dit geval wordt er geïnvesteerd in het eigen vermogen van de onderneming. De investeerder wordt voor een deel eigenaar van de onderneming en krijgt recht op een aandeel in de winst. Dit betekent niet automatisch dat er zeggenschap in de onderneming wordt verkregen. Vaak worden alle investeerders gebundeld in een tussenliggende entiteit waarmee de investeerders toetreden als één aandeelhouder.
 • Voorverkoop
  Crowdfunding in de vorm van voorverkoop is gebaseerd op het stimuleren van innovatie. De ondernemer vraagt de crowd een product te kopen dat nog geproduceerd moet worden. De crowd betaalt het toekomstige product vooruit. Zodoende heeft de ondernemer kapitaal om het product (uit) te ontwikkelen en te leveren.
 • Donaties & giften
  De crowd doneert geld aan een project zonder dat de crowd daar geldelijk iets voor terug krijgt.
 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@adviesfinanciering.nl
 • + 31 84 877-8572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!