Globale indicatie van een financieringsbehoefte

Groeien gaat vaak gepaard met een externe financieringsbehoefte. Dit geschiedt bijvoorbeeld wanneer het saldo van omzetafhankelijke posten als voorraden, debiteuren en crediteuren meer meebewegen met de omzetverwachting dan de operationele kasstroom van de onderneming kan behappen. Een foefje om in dergelijke gevallen globaal de financieringsbehoefte voor een toekomstige periode te berekenen geschiedt via de percentagemethode. Deze methode weerspiegelt de posten op de balans die meebewegen met de omzet en berekent aan de hand hiervan de financieringsbehoefte op basis van de verwachte omzetverhoging.

Let wel op: de percentagemethode geeft een globale schatting van de externe financieringsbehoefte. Maatwerk voor de exacte financieringsbehoefte is onontkoombaar.

De percentagemethode

 1. Allereerst dienen hiertoe de posten op de balans die afhankelijk zijn van de omzet gescheiden te worden van de posten die niet afhankelijk zijn van de omzet.
 2. Vervolgens worden de omzetafhankelijke balansposten in een percentage van de omzet uitgedrukt.
 3. Daarna wordt het saldo van debet- en creditposten berekend, waarna procentueel de additionele vermogensbehoefte bij de verwachte verhoogde omzet getoond wordt.
 4. Tenslotte wordt op deze additionele vermogensbehoefte de verwachte operationele kasstroom in mindering gebracht. Het restant is de externe financieringsbehoefte voor de berekende toekomstige periode.

Een voorbeeld:

 1. De omzetafhankelijke posten zijn in dit voorbeeld de voorraden, debiteuren en crediteuren.
 2. Voorraden bedragen 16% van de omzet, debiteuren bedragen 18% van de omzet en crediteuren bedragen 5% van de omzet.
 3. Het saldo bedraagt +16% + 18% – 5% = 29%. Bij een verwachte omzetverhoging van 1 miljoen euro bedraagt de additionele vermogensbehoefte dus 290.000 euro.
 4. Wanneer de operationele kasstroom 100.000 euro gedurende dezelfde toekomstige periode bedraagt, bedraagt de globale indicatie van de externe financieringsbehoefte gedurende deze periode dus 290.000 euro - 100.000 euro is 190.000 euro.
Terug naar overzicht
 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@adviesfinanciering.nl
 • + 31 84 877-8572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!