Financiering bedrijfsovername

Veel MKB-bedrijven wenden zich voor bedrijfsovernamefinanciering enkel naar een bank. Dat ze nul op het rekest krijgen ligt voornamelijk aan het feit dat ze de bank geen met tijd en risico verdisconteerd rendement bieden. Spreiding van risico, het creëren van garantievermogen met een bufferfunctie voor vreemd vermogen-verstrekkers en een aanzienlijke ‘margin of safety’ ten opzichte van wat de onderneming kan dragen is veelal de weg naar een succesvolle financiering van een bedrijfsovername.

Financieringsstructuur

Belangrijk hierbij is dat iedere vermogenverstrekker (eigen, vreemd en hybride) een met tijd en risico verdisconteerd rendement aangeboden krijgt. Enkel dan is de volledige financieringsstructuur waardecreërend en wordt iedere vermogenverstrekker ‘er beter van’.

De financieringsstructuur kan pas samengesteld worden als realistische toekomstige financiële verwachtingen omtrent het over te nemen bedrijf bekend zijn. Zo biedt een onderneming met hoge vrije kasstromen qua bedrijfsovernamefinanciering mogelijkheden om aanzienlijk te financieren met vreemd vermogen en geldt voor start-ups meestal een regime van aanzienlijke financiering middels eigen vermogen.

Rendement op het verstrekte eigen vermogen

Vanuit het oogpunt van de koper bekeken, is het rendement op het verstrekte eigen vermogen het belangrijkste. De koper wenst dit rendement te stuwen, om zo veel mogelijk waarde te creëren met de deal. De financiële hefboomwerking van een financieringsstructuur kan helpen dit rendement op eigen vermogen te verhogen. Het vindt haar oorsprong in het feit dat zolang het rendement op het totale vermogen hoger is dan het rendement op vreemd vermogen dit verschil de verstrekkers van eigen vermogen toekomt.

Eigen vermogen is het duurste kapitaal dat er is. Dit komt voornamelijk doordat het risico dat eigen vermogen-verstrekkers lopen het hoogst is van alle verstrekkers van financiering. Bovendien krijgen ze geen vooraf vastgestelde vergoeding voor het verstrekte vermogen. Financieren met vreemd vermogen biedt veel voordelen boven enkel financieren met eigen vermogen. Zo verwateren de aandeelhouders niet bij gebruik van vreemd vermogen, is de rente die betaald dient te worden veelal aftrekbaar van de belasting en is de berekende risicopremie op vreemd vermogen lager dan de risicopremie op eigen vermogen.

Bij het samenstellen van een optimale financieringsstructuur voor een bedrijfsovername is het van belang dat de onderneming iedere gebruikte financieringsvorm waardecreërend kan dragen. Vreemd vermogen en hybrides zijn er voornamelijk voor het verlagen van de vermogenskostenvoet. Het is de financiële hefboomwerking die zorgt voor het stuwen van het rendement op eigen vermogen. Zolang de bandbreedte tussen de kosten van eigen vermogen en het rendement op eigen vermogen gemaximaliseerd wordt, creëert de koper maximale waarde met de deal. Bij het samenstellen van de financiering voor een bedrijfsovername dient hier rekening mee gehouden te worden.

Terug naar overzicht
 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@adviesfinanciering.nl
 • + 31 84 877-8572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!